Image
DỊCH VỤ

Chúng tôi nỗ lực kết nối các mảnh ghép công nghệ – kinh doanh – tài chính trong bức tranh toàn cảnh của việc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mặt trời nhằm tạo ra những giá trị tốt nhất thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

Với mong muốn xây dựng một nền kinh tế bền vững, chúng tôi nỗ lực tạo ra sự liên kết giữa công nghệ – kinh doanh – giải pháp tài chính trong việc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mặt trời nhằm mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng và đối tác. 

Khảo sát thực địa
Khảo sát thực địa
Thu mua vật liệu
Thu mua vật liệu
Thi công xây dựng
Thi công xây dựng
Vận hành
Vận hành
Phát triển dự án
Phát triển dự án
solar-engineer-2

HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU TURN-KEY EPC

Chúng tôi mang đến hình thức kinh doanh một-điểm-đến (one-stop-shop) nhằm giúp bạn tối ưu hóa hệ thống năng lượng mặt trời. Để hoàn thành mục tiêu, chúng tôi tiến hành:

– Khảo sát địa điểm

– Thiết kế

– Thu mua thiết bị và tiến hành thi công xây dựng

Chỉ với các bước đơn giản hợp đồng – hóa đơn, mọi vấn đề của bạn đều được giải quyết.