Cửa hàng thực phẩm San Hà, Long An – 95 kWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

Tháng 6/2020

Vị trí

Thị trấn Tân Trụ, Tỉnh Long An, Việt Nam

Công suất lắp đặt

95 kWp

Sản lượng hàng năm

139.6 MWh

Mô đun

216 mô đun

Biến tần

1 Bộ biến tần

Diện tích lắp đặt

600 m²

Giảm khí thải CO2 hằng năm

80 tấn

Công ty TNHH San Hà là một trong những công ty dẫn đầu về phân phối các loại thực phẩm tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành.

Cửa hàng thực phẩm San Hà tại Tân Trụ, Long An, của hàng thứ 27 trong chuỗi cửa hàng/siêu thị thực phẩm sạch của công ty TNHH San Hà. Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại đây có công suất lắp đặt là 95 kWp.

Hiệu quả hệ thống

Hệ thống điện năng lượng mặt trời được chính thức đưa vào vận hành ngày 20 tháng 6 năm 2020, ước tính cung cấp trung bình 139.6 MWh và cắt giảm 80 tấn khí thải CO2 mỗi năm.