Hội An, Quảng Nam – 883 kWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

Tháng 8 2020

Vị trí

Hội An, Quảng Nam

Công suất lắp đặt

883 kWp

Sản lượng hàng năm

1213 MWh

Mô đun

1962

Biến tần

7

Giảm khí thải CO2 hằng năm

686 tấn

Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái 883 kWp là một trong những hệ thống thương mại phức tạp nhất mà Tona Syntegra Solar từng thi công.

Thách thức

Dự án này bao gồm các loại mái khác nhau: mái tole (seamlock, klip lok), mái bê tông. Thời điểm thi công lắp đặt dự án là quý cuối năm 2020 – thời điểm dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Hội An nằm ở Miền Trung nên gió bão cũng là một yếu tố gây ra khó khăn.

Hiệu quả

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái lắp đặt tại khu phức hợp Resort và Casino lớn nhất Việt Nam. Thuộc sở hữu của công ty quản lý đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu. Hệ thống được kỳ vọng sản xuất trung bình 1,213 MWh và giảm thiểu khoảng 686 tấn CO2 mỗi năm.