SV International, Đồng Nai – 3096 kWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

11 tháng 11, 2020

Vị trí

Khu công nghiệp Bình Sơn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Công suất lắp đặt

3096 kWp

Sản lượng hàng năm

4334 MWh

Mô đun

6716

Biến tần

23

Giảm khí thải CO2 hằng năm

2452 tấn

Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà máy SV International, tỉnh Đồng Nai. Hệ thống có công suất 3.096 kWp được đưa vào vận hành vào ngày 11/11/2020.

Hiệu quả của hệ thống

Hệ thống được dự kiến sản xuất trung bình 4,334 MWh mỗi năm và 100% điện năng sẽ được hòa vào lưới điện quốc gia, giảm thiểu khoảng 2452 tấn CO2 mỗi năm.