Dự án Montesol, Philipines, 18 MWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

tháng 2, 2016

Vị trí

Bais, Negros Oriental, Philippines

Công suất lắp đặt

18 MWp

Sản lượng hàng năm

24,205 MWh

Mô đun

68,160 tấm pin

Máy biến tần

46 máy biến tần SMA

Diện tích dự án

213,292 m2

Giảm khí thải CO2 hằng năm

14,838 tấn

Monte Solar Energy Inc. (MonteSol), liên doanh giữa Tập đoàn AC Energy Holdings Inc. (Tập đoàn Ayala) và Bronzeoak Philippines đã đầu tư xây dựng một nhà máy điện mặt trời 18 MWp nằm gần Bais, Negros Oriental, Philippines. Nhà máy điện MonteSol PV 18 MWp đã được vận hành vào tháng 2 năm 2016. Trung bình nahf máy cung cấp khoảng 24,205 MWh điện mặt trời cho 16.200 hộ gia đình và cắt giảm khoảng 14,838 tấn CO2 mỗi năm.