Dự án Montesol, Philipines – 18 MWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

tháng 2, 2016

Vị trí

Bais, Negros Oriental, Philippines

Công suất lắp đặt

18 MWp

Sản lượng hàng năm

24,205 MWh

Mô đun

68,160 tấm pin

Máy biến tần

46 máy biến tần SMA

Diện tích dự án

213,292 m2

Giảm khí thải CO2 hằng năm

14,838 tấn

Trang trại năng lượng mặt trời MonteSol 18 MWp đã được đóng điện và vận hành vào ngày 27 tháng 2 năm 2016. Monte Solar Energy Inc. (MonteSol) là liên doanh giữa AC Energy Holdings Inc. của Tập đoàn Ayala và Bronzeoak Philippines.

Hiệu quả của hệ thống năng lượng mặt trời

Nằm gần Bais, Negros Oriental, Philippines, máy phát điện PV MonteSol sản xuất khoảng 24.205 MWh điện mặt trời mỗi năm. Lượng điện này cắt giảm khoảng 14.838 tấn CO2 và cung cấp năng lượng cho 16.200 hộ gia đình trung bình của Philippines hàng năm.