Dự án SaCaSol, Philipines, 45 MWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

tháng 8, 2014

Vị trí

San Carlos, Negros Occidental, Philippines

Công suất lắp đặt

45 MWp

Sản lượng hàng năm

69,325 MWh

Mô đun

177,246 mô đun

Biến tần

44 Bộ biến tần SMA

Diện tích dự án

674,214 m2

Giảm khí thải CO2 hằng năm

39,853 tấn

Trực thuộc tập đoàn San Carlos Solar Energy Inc., dự án SaCaSol với công suất 45 MWp đã được đưa vào vận hành tháng 8 năm 2014 tại San Carlos, Negros Occidental, Philippines. Ước tính mỗi năm dự án mang lại khoảng 69,325 MWh cho hơn 24,000 hộ gia đình và giảm 39,853 tấn khí thải CO2.