Dự án Nhơn Trạch, Đồng Nai – 2000 kWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

Tháng 6/2019

Vị trí

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Công suất lắp đặt

2000 KWp

Sản lượng hàng năm

5161.7 MWh

Mô đun

Đa tinh thể

Giảm khí thải CO2 hằng năm

2920 tấn

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái được lắp đặt cho KCN t tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Công suất lắp đặt ban đầu là 2000 kWp.

Hiệu quả hệ thống

Hệ thống được kỳ vọng sản xuất được 5161.7 MWh sản lượng điện và cắt giảm 2920 tấn CO2 mỗi năm.