Dự án Sparton Việt Nam, Bình Dương – 460 kWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

Tháng 4/2019

Vị trí

Khu công nghiệp VSIP 1 Bình Dương, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Công suất lắp đặt

460 kWp

Sản lượng điện hàng năm

644 MWh

Mô đun

1,380 mô đun đa tinh thể

Biến tần

7 Bộ biến tần

Diện tích lắp đặt

2,760 m²

Giảm khí thải CO2 hằng năm

337.26 tấn

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái 460 kWp được lắp đặt cho Sparton Việt Nam. Đây là doanh nghiệp hàng đầu trong thiết kế và sản xuất linh kiện điện tử, trực thuộc Sparton Corporation (NYSE: SPA).

Hiệu quả hệ thống

Toạ lạc tại KCN VSIP1, tỉnh Bình Dương, dự án đi vào hoạt động từ tháng 4/2019. Hệ thống điện năng lượng mặt trời này bao gồm 1380 mô đun đa tinh thể và lắp đặt trên 2760 m² diện tích mái. Chủ sở hữu kỳ vọng hệ thống sản xuất khoảng 644 MWh sản lượng điện và cắt giảm 337.26 tấn CO2 mỗi năm.