Dự án Tam Phước, Đồng Nai – 3000 kWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

Tháng 6/2019

Vị trí

Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Công suất lắp đặt

3,000 KWp

Sản lượng hàng năm

4,200 MWh

Mô đun

7,380 mô đun đa tinh thể

Giảm khí thải CO2 hằng năm

4,380 tấn

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà này tọa lạc tại Phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai. Chủ đầu tư đã đóng điện và vận hành hệ thống vào tháng 6 năm 2019 với công suất 3000 kWp.

Hiệu quả của hệ thống năng lượng mặt trời

Bao gồm 7.380 mô-đun đa tinh thể, chủ sở hữu kỳ vọng hệ thống sẽ sản xuất ra 4.200 MWh điện mặt trời không phát thải và giảm khoảng 4.380 tấn CO2 mỗi năm.