KCN Thái Hoà, Long An – 6772 kWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

13 tháng 12 2020

Vị trí

Khu công nghiệp Thái Hoà, Đức Hoà, Long An

Công suất lắp đặt

6772 kWp

Sản lượng hàng năm

9684 MWh

Mô dun

15052

Biến tần

52

Giảm khí thải CO2 hằng năm

5478 tấn

Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái 6.772 MWp được lắp đặt trên 17 mái trong 10 tuần. Đặc biệt, dự án đạt COD hai tuần trước thời hạn FIT 2 vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Sự cam kết

Toàn bộ quy trình từ thiết kế, mua hàng, tới lắp đặt được hoàn thành trong vòng 12 tuần kể từ khi ký hợp đồng. Đồng thời vẫn đảm bảo an toàn trong cả quá trình thi công cũng như chất lượng trong quá trình sử dụng lâu dài về sau.

Hiệu quả hệ thống

Dự án điện năng lượng mặt trời áp mái nằm ở KCN Thái Hòa, Long An, dự kiến sản xuất trung bình 9683 MWh và giảm thiểu khoảng 5478 tấn CO2 mỗi năm.