Trang trại xanh San Hà, Long An – 1632 kWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

Tháng 8, 2020

Vị trí

Thạch Lợi, Bến Lức, Long An

Công suất lắp đặt

1632 kWp

Sản lượng hàng năm

1486 MWh

Mô đun

3709

Biến tần

12

Giảm khí thải CO2 hằng năm

840 tấn

Nằm tại Bến Lức, Long An, hê thống điện năng lượng mặt trời áp mái 1632 kWp của San Hà là hê thống đầu tiên và duy nhất cho ngành Nông nghiệp – Trại chăn nuôi gia cầm.

Điểm đặc biệt

Mô hình tiêu thụ điện kết hợp cả Net-meteting (điện từ hệ thống đầu tiên được sử dụng chủ yếu cho nhà mày sau đó lượng điện dư thừa sẽ được bán cho lưới điện quốc gia), và Gross-metering (100% điện từ hệ thống sẽ hòa vào lưới điện quốc gia).

Hiệu quả hệ thống

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái này được đưa vào vận hành từ tháng 8 năm 2020, dự kiến sản xuất trung bình 1486 MWh và giảm thiểu khoảng 840 tấn CO2 mỗi năm.