Dự án Citicore Toledo, Philipines, 60 MWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

tháng 4, 2017

Vị trí

Barangay Talavera, Toledo City, Philippines

Công suất lắp đặt

60 MWp

Sản lượng hàng năm

83,846 MWh

Mô đun

193,440 tấm pin

Diện tích dự án

730,000 m2

Giảm khí thải CO2 hằng năm

46,923 tấn

Được vận hành vào tháng 4 năm 2017, Nhà máy điện năng lượng mặt trời (FTSEC) 60 MWp First Corporation, thuộc công ty năng lượng tái tạo, Citicore Power, Inc. (CPI), đặt tại Barangay Talavera, thành phố Toledo, Philippines, được coi là nhà máy điện năng lượng mặt trời lớn nhất ở Cebu. Với tổng cộng 193,440 tấm pin, dự án cung cấp khoảng 83,846 MWh điện mỗi năm cho hơn 50,000 ngôi nhà Philippines và bù đắp 46,923 tấn khí thải CO2 mỗi năm.