Dự án Tarlac, Philipines, 50 MWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

tháng 1 2016

Vị trí

Thành phố Tarlac, Philippines

Công suất lắp đặt

50 MWp

Sản lượng hàng năm

78,070 MWh

Mô đun

189,432 mô đun

Biến tần

46 Bộ biến tần SMA

Diện tích dự án

550,003 m2

Giảm khí thải CO2 hằng năm

47,800 tấn

Tarlac là dự án trực thuộc tập đoàn PetroSolar, liên doanh giữa Tập đoàn Năng lượng Dầu khí (PetroGreen) và Tập đoàn Điện lực EEI (EEIPC), được đưa vào vận hành từ tháng 1 năm 2016. Dự án với 189,432 tấm pin đã cung cấp cho 24,000 hộ gia đình tại Philippines với công suất khoảng 78.070 MWh điện mỗi năm và bù đắp gần 47.800 tấn khí thải CO2 mỗi năm.