Dự án Tarlac, Philipines – 50 MWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

tháng 1 2016

Vị trí

Thành phố Tarlac, Philippines

Công suất lắp đặt

50 MWp

Sản lượng hàng năm

78,070 MWh

Mô đun

189,432 mô đun

Biến tần

46 Bộ biến tần SMA

Diện tích dự án

550,003 m2

Giảm khí thải CO2 hằng năm

47,800 tấn

PetroSolar đã vận hành dự án trang trại năng lượng mặt trời Tarlac 50MWp (TSPP) vào tháng 1 năm 2016. PetroSolar Corporation, một công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn Năng lượng Dầu khí (PetroGreen) và EEI Power Corporation (EEIPC).

Hiệu quả của hệ thống năng lượng mặt trời

Mô-đun PV công suất 189.432 PV 50 MWp của PV Power Plant sản xuất khoảng 78.070 MWh điện mỗi năm. Lượng điện này đủ để cung cấp điện cho khoảng 24.000 ngôi nhà ở Philippines và bù đắp 47.800 tấn CO2 phát thải hàng năm.